Thứ tư, 19/12/2018 08:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thái Nguyên quản lý hiệu quả các công trình nước sạch

21/11/2012, 10:05 (GMT+7)

Sau 20 năm triển khai thực hiện Chương trình NSH - VSMTNT, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Niềm vui khi có nước sạch

Sau 20 năm triển khai thực hiện Chương trình NSH - VSMTNT, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành tựu quan trọng. Nguyên nhân của kết quả trên được đánh giá là do công tác quản lý hiệu quả các công trình cấp nước sau đầu tư.

Từ các nguồn vốn của ngân sách Nhà nước và viện trợ của các tổ chức quốc tế (227 tỉ đồng) và nhân dân đóng góp (305 tỉ đồng), trong những năm qua, Chương trình MTQG NS - VSMTNT tại Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng được 144 công trình cấp NSH tập trung, trong đó có 19 công trình do Trạm Dịch vụ xây dựng công trình NSH - VSMTNT quản lý, vận hành khai thác, được áp dụng công nghệ bảo đảm chất lượng nước theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Y tế quy định; xây dựng 26 công trình mỏ nước tự chảy; 115 bể, lu chứa nước mưa; gần 13.000 giếng nước hộ gia đình…

Theo tiêu chí mới quy định tại Quyết định số 51/2008/QĐ-BNN ngày 14/4/2008 của Bộ NN-PTNT, đến hết năm 2011, dân số nông thôn toàn tỉnh Thái Nguyên được sử dụng NSH hợp vệ sinh đạt 75%, tăng 47% so với năm 1991, trong đó 55% đạt quy chuẩn kỹ thuật chất lượng NSH do Bộ Y tế quy định. Đặc biệt, đã có 95% tổng số trường học, 97% tổng số bệnh xá xã, 95% UBND xã, 40% chợ nông thôn và khoảng 20% làng nghề có nước sạch và công trình vệ sinh.

Ông Đặng Huy Thành, Giám đốc Trung tâm NSH - VSMTNT Thái Nguyên, cho biết, song hành với nhiệm vụ xây dựng, công tác quản lý và phát huy hiệu quả các công trình cấp nước hiệu quả chính là khâu then chốt để có được những kết quả nổi bật trên. Trung tâm đã chú trọng đến công tác thông tin, giáo dục truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh đối với cộng đồng dân cư.

Tỉnh Thái Nguyên triển khai Chương trình MTQG NS - VSMTNT giai đoạn 2011-2015 với tổng nguồn kinh phí thực hiện 300 tỉ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương và tài trợ quốc tế là 120 tỉ đồng, vốn ngân sách tỉnh 60 tỉ đồng, vốn tín dụng 90 tỉ đồng và nhân dân đóng góp 30 tỉ đồng. Riêng đối với việc cấp NSH nông thôn, tỉnh Thái Nguyên quyết định đầu tư 225 tỉ đồng xây dựng các công trình cấp nước.

Đồng thời, các cấp chính quyền cơ sở luôn quan tâm đẩy mạnh với sự phối hợp giữa các hội, ngành, đoàn thể để tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông cho các tuyên truyền viên cơ sở khi chuẩn bị tiếp nhận dự án đầu tư xây dựng công trình; tập huấn kỹ thuật quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước tập trung cho các ban quản lý; tuyên truyền hướng dẫn thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá chất lượng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Ông Dương Văn Toản, Trạm trưởng Trạm dịch vụ xây dựng công trình nước và VSMTNT- đơn vị trực thuộc Trung tâm NSH - VSMTNT tỉnh Thái Nguyên, cho biết, công tác quản lý vận hành khai thác và dịch vụ nước sạch đối với các công trình dần ổn định và đi vào nề nếp. Chất lượng nước được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ theo quy định, bảo đảm đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Đặc biệt chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao đáp ứng nhu cầu sử dụng NSH của người dân trên cơ sở thực hiện đúng các quy định của Nhà nước đối với hoạt động dịch vụ cung cấp NSH nên đã phát huy được hiệu quả. Trong quá trình quản lý vận hành đã bảo đảm an toàn về lao động, tài sản, trang thiết bị, sửa chữa, khắc phục kịp thời những hư hỏng.

ĐỒNG VĂN THƯỞNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận