Thứ hai, 23/07/2018 05:00 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thẩm quyền của tòa án giải quyết tranh chấp lao động

01/08/2017, 06:35 (GMT+7)

Theo quy định của Bộ luật Lao động và Bộ luật Tố tụng dân sự (Điều 32) quy định những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: mainguyendiep@gmail.com xin hỏi luật sư:

Khi xảy ra tranh chấp về lao động giữa chủ doanh nghiệp và người lao động đã qua hòa giải nhiều lần nhưng không thỏa thuận được thì người lao động có quyền đưa vụ việc ra tòa án không và thẩm quyền của tòa án về vấn đề này như thế nào? Nếu tranh chấp về BHXH thì có cần phải hòa giải không hay đưa ra tòa án luôn? Chúng tôi rất mong luật sư cho biết cụ thể.

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Lao động và Bộ luật Tố tụng dân sự (Điều 32) quy định những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án như sau:

1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc không hòa giải trong thời hạn do pháp luật quy định, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết mà tập thể lao động hoặc người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định đó hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết.

3. Tranh chấp liên quan đến lao động bao gồm:

a) Tranh chấp về học nghề, tập nghề;

b) Tranh chấp về cho thuê lại lao động;

c) Tranh chấp về quyền công đoàn, kinh phí công đoàn;

d) Tranh chấp về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

4. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp.

5. Các tranh chấp khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Từ quy định nêu trên thì khi tranh chấp đã hòa giải nhưng không thành thì có quyền đưa vụ việc ra tòa án để giải quyết. Trường hợp tranh chấp về BHXH thì không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận