Thứ năm, 21/06/2018 12:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thẩm quyền, điều kiện công bố dịch bệnh động vật

11/11/2014, 08:10 (GMT+7)

Điều 17 Pháp lệnh Thú y quy định thẩm quyền và điều kiện công bố dịch bệnh động vật như sau:

Thẩm quyền, điều kiện công bố dịch bệnh động vật

Hỏi: Thẩm quyền, điều kiện công bố dịch bệnh động vật?

Trả lời: Điều 17 Pháp lệnh Thú y quy định thẩm quyền và điều kiện công bố dịch bệnh động vật như sau:

1. Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định công bố dịch bệnh động vật khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Dịch bệnh thuộc "Danh mục các bệnh phải công bố dịch" xảy ra trong tỉnh có khả năng lây lan rộng.

b) Có báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp huyện về diễn biến tình hình dịch bệnh.

c) Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật thuộc "Danh mục các bệnh phải công bố dịch" và có văn bản đề nghị công bố dịch của cơ quan quản lý Nhà nước về thú y cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý Nhà nước về thú y thuộc Bộ NN-PTNT.

2. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT căn cứ vào mức độ, quy mô, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh có trong "Danh mục các bệnh phải công bố dịch" xảy ra tại hai tỉnh trở lên để công bố dịch.

3. Thủ tướng Chính phủ công bố dịch khi có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật có khả năng lây sang người theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.

Hỏi: Cách thức tiêu huỷ động vật và sản phẩm của động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm?

Trả lời: Điều 26 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP quy định về việc tiêu huỷ động vật và sản phẩm của động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sau:

1. Động vật mắc bệnh, xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh thuộc "Danh mục các bệnh phải công bố dịch" mà theo quy định phải tiêu hủy; sản phẩm của động vật bị giết mổ bắt buộc mà không sử dụng được và các chất độn chuồng, chất thải của động vật phải được đốt hoặc chôn sâu dưới đất theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về thú y và phải bảo đảm quy trình kỹ thuật của cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Xác động vật mắc bệnh nhiệt thán và chất độn chuồng, chất thải của chúng phải được đốt, chôn và đổ bê tông các hố chôn động vật dưới sự giám sát, chứng nhận của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về thú y cấp có thẩm quyền, theo chỉ đạo của UBND các cấp.

Trong trường hợp bắt buộc phải xây dựng các công trình trên hố chôn động vật thì chủ công trình phải tuân theo mọi hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh trong việc đào, tiêu huỷ toàn bộ các chất trong hố chôn, vệ sinh, tiêu độc môi trường tại nơi đó. Chủ công trình phải trả mọi chi phí cho việc này.

VPC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận