Thứ hai, 17/12/2018 05:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thẩm quyền, điều kiện công bố dịch bệnh động vật

26/04/2012, 11:04 (GMT+7)

Đề nghị cho biết về thẩm quyền và điều kiện công bố dịch bệnh động vật?

* Đề nghị cho biết về thẩm quyền và điều kiện công bố dịch bệnh động vật?

Trả lời:

Điều 17 Pháp lệnh Thú y quy định thẩm quyền và điều kiện công bố dịch bệnh động vật như sau :

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố dịch bệnh động vật khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Dịch bệnh thuộc Danh mục các bệnh phải công bố dịch xảy ra trong tỉnh có khả năng lây lan rộng;

b) Có báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện về diễn biến tình hình dịch bệnh;

c) Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật thuộc Danh mục các bệnh phải công bố dịch và có văn bản đề nghị công bố dịch của cơ quan quản lý nhà nước về thú y cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ vào mức độ, quy mô, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh có trong Danh mục các bệnh phải công bố dịch xảy ra tại hai tỉnh trở lên để công bố dịch.

3. Thủ tướng Chính phủ công bố dịch khi có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật có khả năng lây sang người theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận