Thứ tư, 19/09/2018 11:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tháng 7/2011, vận hành thí điểm thị trường phát điện cạnh tranh

18/03/2011, 10:58 (GMT+7)

Được biết, thị trường điện Việt Nam dự kiến sẽ được phát triển theo 3 cấp độ,...

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, để đạt mục tiêu đưa vào vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm vào ngày 1/7/2011, Bộ Công Thương cần hoàn thành hệ thống văn bản quy định cần thiết cho vận hành thị trường phát điện cạnh tranh trước ngày 30/6/2011.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu ngành điện trong tháng 3 này, báo cáo Thường trực Chính phủ; nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Hội đồng điều tiết điện lực quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong quý IV/2011. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát để ban hành các quy trình thanh toán giữa các khâu trong thị trường phát triện cạnh tranh, bảo đảm tính chặt chẽ, minh bạch.

Đồng thời, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị tham gia thị trường điện đầu tư các hệ thống công nghệ thông tin cần thiết, đáp ứng tiến độ đưa thị trường phát điện cạnh tranh vào vận hành.

Được biết, thị trường điện Việt Nam dự kiến sẽ được phát triển theo 3 cấp độ, mỗi cấp độ được thực hiện theo 2 bước thí điểm và hoàn chỉnh với thời gian dự kiến như sau: Cấp độ 1: Thị trường phát điện cạnh tranh (giai đoạn 2005 - 2014). Cấp độ 2: Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (giai đoạn 2015 - 2022). Cấp độ 3: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (giai đoạn sau 2022).

PV- ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận