Thứ năm, 20/09/2018 12:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thanh Hóa bảo tồn lim xanh

10/03/2011, 12:51 (GMT+7)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt dự án "Bảo tồn và phát triển loài lim xanh (Erythrophleum fordii Oliv) tại Vườn Quốc gia Bến En". Dự án do Vườn Quốc gia Bến En thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là bảo tồn nguyên trạng, từng bước phát triển về số lượng, chất lượng loài lim xanh; xác định hiện trạng quần thể, các tác động vào quần thể lim xanh; xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc điểm sinh học, sinh thái của loài lim xanh; xây dựng phương án bảo tồn nguyên vị và chuyển vị loài lim xanh; phục hồi cây lim xanh cổ thụ ở Vườn Quốc gia Bến En... Tổng kinh phí thực hiện dự án này là 1,819 tỉ đồng, được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2013.

TRIỆU LONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận