Thứ năm, 19/09/2019 01:32 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thanh Hóa: Đang còn 9,90% hộ nghèo

09/03/2015, 15:48 (GMT+7)

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND tỉnh Thanh Hóa, năm 2014 toàn tỉnh đang còn 93.312/942.251 hộ điều tra rà soát đang là hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 9,90%).

Trong đó, khu vực thành thị 3.752/121.729 hộ (chiếm 3,08%); khu vực nông thôn 89.560/820.522 hộ (chiếm 10,92%). Hộ cận nghèo có 91.937 hộ (chiếm tỷ lệ 9,76%); trong đó, khu vực thành thị có 2.898 hộ và nông thôn có tới 89.039 hộ.

Mặc dù những năm qua Thanh Hóa đã ưu tiên rất nhiều chính sách cho các huyện nông thôn, miền núi nhưng từ số liệu báo cáo trên, có thể thấy khoảng cách giàu nghèo giữa khu vực nông thôn và thành thị ở xứ Thanh đang càng ngày càng nới rộng.

Nếu Trung ương không có sự hỗ trợ thiết thực, phù hợp thì việc thoát nghèo ở tỉnh đông dân thứ 3 cả nước sẽ còn là bài toán nan giải.

T.NGA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận