Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ sáu 07/08/2020 - 16:25

Thời sự Nông nghiệp

Thanh Hóa: Hiệu quả kinh tế tăng 20-25% nhờ tích tụ đất đai

Thứ Bảy 20/07/2019 - 10:33

Nhờ tích tụ ruộng đất đai, hiệu quả kinh tế trên những cánh đồng mẫu lớn, có liên kết tại Thanh Hóa tăng hiệu quả kinh tế 20-25%.

Nhờ tích tụ đất đai, hiệu quả kinh tế trên những cánh đồng mẫu lớn tăng hiệu quả kinh tế 20-25%.

Theo thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tích tụ được 35.612 ha đất để sản xuất cánh đồng mẫu lớn.

Trên những diện tích tích tụ, nhiều doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình đã thực hiện các mô hình sản xuất tập trung, quy mô lớn có liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm; đồng thời ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất.

Nhờ đó, thời gian qua, Thanh Hóa đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn đạt hiệu quả kinh tế cao, điển hình như: Sản xuất giống lúa thuần, lúa lai F1; mô hình sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh tại các huyện Thọ Xuân, Đông Sơn, Vĩnh Lộc, Quảng Xương; mô hình sản xuất ngô ngọt, bí, đậu tương rau, cải chân vịt, hành lá tại các huyện: Thọ Xuân, Hậu Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa...

Theo đánh giá của Sở NN-PTNT, diện tích đất được tích tụ để thực hiện các mô hình sản xuất tập trung, quy mô lớn đều đạt hiệu quả kinh tế cao hơn từ 20 đến 25% so với những diện tích sản xuất nhỏ lẻ.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/thanh-hoa-hieu-qua-kinh-te-tang-20-25-nho-tich-tu-dat-dai-d247286.html