Thứ tư, 22/08/2018 01:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thanh Hóa làm tốt công tác phát triển rừng

03/09/2014, 09:11 (GMT+7)

Chi cục Lâm nghiệp Thanh Hóa là đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp, trồng rừng, phát triển tài nguyên rừng, khai thác và chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh.

Những năm vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn về nguồn lực nhưng cán bộ, công nhân viên Chi cục đã đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như: xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn; chương trình, đề án, dự án về trồng rừng, phát triển tài nguyên rừng, khai thác lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh.

 Hướng dẫn việc lập và thẩm định quy hoạch, kế hoạch trồng rừng, phát triển tài nguyên rừng của các địa phương; tổ chức phân loại rừng, xác định ranh giới các loại rừng; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ rừng theo hướng dẫn của Bộ NN-PTNT.

Triển khai giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng rừng, công nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng SX là rừng trồng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện dự án đầu tư về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, xây dựng phương án, biện pháp, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về SX giống cây trồng lâm nghiệp và sử dụng vật tư lâm nghiệp; trồng rừng; chế biến và bảo quản lâm sản; phòng chống dịch bệnh gây hại rừng tại các địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra việc cho phép mở của rừng khai thác và giao kế hoạch khai thác cho chủ rừng sau khi được phê duyệt...

Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ trên, công tác phát triển rừng trồng hằng năm theo Quyết định 147/2007/QĐ-TTg; dự án WB3; JICA Nhật Bản… luôn được Chi cục đặt lên hàng đầu.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, dù nguồn kinh phí từ các dự án phân bổ cho địa phương chưa đủ để hoàn thành kế hoạch giao trồng rừng, nhưng nhờ chủ động trong việc định hướng kế hoạch nên tính đến hết tháng 7/2014, Thanh Hóa đã trồng được hơn 8.000/10.860 ha rừng(đạt trên 75% kế hoạch). Trong đó, dự án JICA đạt 77,2%; Quyết định 147 đạt 80,7%; WB3 trên 60%; DN và nhân dân tự trồng trên 65%.

Thời gian tới, Chi cục Lâm nghiệp Thanh Hóa tiếp tục tham mưu cho Sở NN-PTNT thực hiện các chương trình, dự án phát triển và bảo vệ rừng. Đồng thời, hoàn thành kế hoạch trồng rừng đã được giao từ đầu năm.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận