Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 15/08/2020 - 09:09

Bạn đọc

Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

Thứ Ba 04/12/2018 - 14:05

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa có quyết định thành lập BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. BCĐ gồm 13 thành viên, do PTGĐ BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu làm Trưởng ban.

12-10-30_nh_2_7
BHYT vô cùng quý giá đối với người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn

BCĐ có nhiệm vụ, thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách của Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phối hợp với UBND tỉnh, TP xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và hướng dẫn về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân trong thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp...

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/thanh-lap-ban-chi-dao-phat-trien-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-d232092.html