Thứ hai, 09/12/2019 06:56 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU

23/05/2019, 18:01 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 596/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU).

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU là Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ NN-PTNT (thường trực); Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ NN-PTNT. Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các cơ quan, địa phương: Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Bộ Ngoại giao; Bộ Tư pháp; Bộ KH-ĐT; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ GT-VT; Bộ TT-TT; Bộ TN-MT; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.

Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU là Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ: Chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU);

Chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với các bộ, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện chống khai thác IUU đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU là tham mưu, tổng hợp và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm, ưu tiên triển khai thực hiện về chống khai thác IUU; kiến nghị, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong triển khai thực hiện chống khai thác IUU của các bộ, ban ngành và địa phương vượt quá thẩm quyền;

Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện chống khai thác IUU; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chống khai thác IUU; kiến nghị, đề xuất hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chống khai thác IUU;

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện hợp tác quốc tế về chống khai thác IUU với các nước, tổ chức quốc tế và khu vực liên quan…

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận