Thứ hai, 27/05/2019 04:58 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thành lập BCĐ TƯ Chương trình xây dựng NTM 2010-2020

03/07/2010, 01:53 (GMT+7)

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 đặt mục tiêu sau 5 năm nữa (2015) sẽ có 20% số xã đạt tiêu chuẩn NTM và tỷ lệ này được nâng lên thành 50% đến năm 2020.

Đường nông thôn ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Ngày 1/7, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo trung ương (BCĐTƯ) chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020.

Theo đó, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng được giao làm Trưởng BCĐTƯ. 3 Phó trưởng BCĐ bao gồm Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hồ Xuân Hùng và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý. Ủy viên BCĐ gồm đại diện gần 20 bộ ngành liên quan.

Thủ tướng đề ra 4 nhiệm vụ cho BCĐTƯ: Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình. Chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan về xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo xây dựng đề án triển khai nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, nhân dân và cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

Cũng trong quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ NN-PTNT có quyết định thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn này bao gồm 11 nội dung như: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng KTXH, chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn...

Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% từ ngân sách trung ương cho công tác quy hoạch, đường giao thông đến trung tâm xã; xây dựng trụ sở xã; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã, nhà văn hóa xã cũng như kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn bản, cán bộ hợp tác xã.

Ngoài ra, hỗ trợ một phần từ ngân sách trung ương cho xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư, đường giao thông thôn, xóm, giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng...

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 đặt mục tiêu sau 5 năm nữa (2015) sẽ có 20% số xã đạt tiêu chuẩn NTM và tỷ lệ này được nâng lên thành 50% đến năm 2020.

HOÀNG ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận