Thứ sáu, 19/04/2019 09:58 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thành lập BCĐ TƯ Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020

05/07/2010, 12:16 (GMT+7)

Ngày 1/7, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương (BCĐTƯ) chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020.

 Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng được giao làm Trưởng BCĐTƯ. 3 Phó trưởng BCĐ bao gồm: Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hồ Xuân Hùng và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý. Ủy viên BCĐ gồm đại diện gần 20 Bộ ngành.

Thủ tướng đề ra 4 nhiệm vụ cho BCĐTƯ: Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình. Chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan về xây dựng NTM. Chỉ đạo xây dựng đề án triển khai nội dung chương trình xây dựng NTM. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, nhân dân và cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

Cũng trong quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ NN-PTNT có quyết định thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 đặt mục tiêu sau 5 năm nữa (2015) sẽ có 20% số xã đạt tiêu chuẩn NTM và tỷ lệ này được nâng lên thành 50% vào năm 2020.

H.A

Đang được quan tâm

Gửi bình luận