Chủ nhật, 16/12/2018 09:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thành lập HĐ tư vấn chính sách tài chính tiền tệ

27/10/2011, 13:31 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 58/2011/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia để tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ...

Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 58/2011/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia để tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc hoạch định và quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách tài chính, tiền tệ. Hội đồng Tư vấn có nhiệm vụ: Thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định. Bên cạnh đó, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia còn tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao. Theo Quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Chủ tịch Hội đồng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn làm Phó Chủ tịch Hội đồng. 22 Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo cấp Bộ của một số Bộ, ban, ngành liên quan và một số chuyên gia về lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tư vấn. Ý kiến tư vấn của Hội đồng được thảo luận tập thể và do chủ tọa cuộc họp kết luận. Người chủ tọa và kết luận tại cuộc họp Hội đồng là Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền. Những vấn đề về chủ trương và chính sách quan trọng về tài chính, tiền tệ quốc gia nếu xét thấy có thể tác động lớn và nhạy cảm đến quốc phòng, an ninh và kinh tế - xã hội thì thành phần mời họp Hội đồng do Thường trực Hội đồng đề xuất và Chủ tịch Hội đồng quyết định. Những đề án lớn, phức tạp, Hội đồng tổ chức việc tham khảo ý kiến các chuyên gia, các doanh nhân, các nhà khoa học,... trước khi đưa ra Hội đồng họp thảo luận. Hội đồng họp định kỳ mỗi quý một lần vào tháng cuối quý; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng sẽ tiến hành họp đột xuất.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận