Thứ hai, 23/07/2018 04:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thành lập Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nông thôn Việt Nam

26/09/2013, 09:11 (GMT+7)

Quỹ khuyến khích phụ nữ nông thôn vượt khó vươn lên thoát nghèo, cải thiện, nâng cao điều kiện, chất lượng sống, giảm thiểu rủi ro, phát triển bền vững kinh tế hộ gia đình...

Bộ Nội vụ vừa ban hành quyết định về việc cấp giấy phép thành lập và điều lệ Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nông thôn Việt Nam.

Theo đó, Quỹ này có tên tiếng Anh là Supporting Fund for Vietnamese Rural Women (SFVRW). Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nông thôn Việt Nam là quỹ xã hội - từ thiện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ những phụ nữ được cấp có thẩm quyền xác nhận là hộ nghèo, cận nghèo, tái nghèo, phụ nữ làm chủ hộ gia đình có thu nhập thấp, khó khăn về kinh tế... tại nông thôn vùng đồng bằng, trung du, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước. Thông qua các hoạt động hỗ trợ, tài trợ về vốn, hướng dẫn, tư vấn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các hoạt động tạo thu nhập, nâng cao khả năng nắm bắt thông tin, tiếp cận thị trường, dạy nghề, hướng nghiệp...

Quỹ khuyến khích phụ nữ nông thôn vượt khó vươn lên thoát nghèo, cải thiện, nâng cao điều kiện, chất lượng sống, giảm thiểu rủi ro, phát triển bền vững kinh tế hộ gia đình, góp phần thúc đẩy hiệu quả chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

THANH SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận