| Hotline: 0983.970.780

Thành phố Hà Giang triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ Ba 02/03/2021 , 21:03 (GMT+7)

TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) đang triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021, các xã, phường thuộc thành phố Hà Giang đang tích cực vận động nhân dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng một số mô hình mới, phát huy hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống của người dân.

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Nhà nước ngày càng phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế nâng cao thu nhập của người dân. Các HTX, làng nghề chế biến nông sản như chè, thảo quả, làng văn hóa du lịch cộng đồng duy trì và phát triển, tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững ở nông thôn.

Năm 2020, có 3 xã thuộc thành phố Hà Giang triển khai xây dựng nông thôn mới tiêu chí nâng cao đạt nhiều kết quả tích cực, xã Phương Thiện đạt 12/19 tiêu chí nâng cao, 2 xã Ngọc Đường và Phương Độ đều đạt 13/19 tiêu chí.

Vườn hoa hộ gia đình du lịch cộng đồng  xã Phương Độ. Ảnh: Vũ Vân

Vườn hoa hộ gia đình du lịch cộng đồng  xã Phương Độ. Ảnh: Vũ Vân

Phát huy kết quả đã đạt được, nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới  trên địa bàn, thành phố Hà Giang xác định Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao phải gắn với phát triển du lịch cộng đồng có nhà, vườn hộ gia đình khang trang, ngăn nắp, đường làng, ngõ xóm rộng rãi, thoáng đãng, sạch đẹp, có nhà sinh  hoạt cộng đồng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện nâng cao.

Theo đó, mục tiêu tiếp theo là hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và thu nhập cho người dân một cách bền vững. Xây dựng và thực hiện tiêu chí NTM nâng cao phù hợp với lộ trình và thực tế của từng xã. Từ đó tạo động lực trực tiếp cho người dân và cộng đồng dân cư tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch cộng đồng đạt chuẩn.

Xã Ngọc Đường phát động phong trào cải tạo vườn tạp. Ảnh: Vũ Vân

Xã Ngọc Đường phát động phong trào cải tạo vườn tạp. Ảnh: Vũ Vân

Để đạt được các tiêu chí nâng cao, các cấp chính quyền của thành phố Hà Giang đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Triển khai lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng các tiêu chí chưa đạt, đầu tư nâng cao các tiêu chí, phấn đấu năm 2021, các xã thuộc chương trình nông thôn mới nâng cao sẽ hoàn thành các tiêu chí đề ra.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ ra nghị quyết giao nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Xây dựng nông thôn mới ở xã đồng bào Khmer

Xây dựng nông thôn mới ở xã đồng bào Khmer

Hiếu Trung (huyện Tiểu Cần – Trà Vinh) là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống (chiếm hơn 32%), được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới từ năm 2014.

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

Tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình OCOP, nâng cao giá trị, thương hiệu các sản phẩm theo hướng không vội vàng, chậm mà chắc.