Thứ hai, 25/06/2018 03:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thành quả sau hơn 3 năm

23/12/2014, 08:20 (GMT+7)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã chọn 22/89 xã làm điểm để chỉ đạo đến năm 2015 đạt tiêu chuẩn NTM.

Thành quả sau hơn 3 năm
Bộ mặt nông thôn đổi mới ở Vĩnh Long

Ưu tiên xã điểm

Thường trực Ban Chỉ đạo NTM tỉnh Vĩnh Long xác định chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM năm 2013 là năm “vượt chướng ngại vật” để tạo đà tăng tốc trong năm 2014 và sớm về đích năm 2015.

Tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển giao khoa học công nghệ gắn với phát triển SX, phát triển ngành nghề và đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đồng thời, ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ cho 9 xã điểm đạt xã NTM trong năm 2014. Sau đó, tiếp tục rà soát và ưu tiên kế hoạch vốn 2015 cho 13 xã điểm còn lại đạt chuẩn trong năm 2015.

Công tác tuyên truyền được tập trung triển khai đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức đã góp phần làm cho nhận thức của cán bộ lãnh đạo các cấp và nhân dân được nâng lên, qua đó người dân có ý thức chủ động hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”.

Đồng thời cũng phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên ở tổ, ấp, xã. Thực hiện phân công, giao việc cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị, qua đó huy động mọi nguồn lực chung tay xây dựng NTM.

Mục tiêu đề ra hằng năm đều gắn liền với các giải pháp thực hiện cụ thể, vì vậy, khi bắt tay vào thực hiện chương trình, Vĩnh Long mới chỉ có 1 xã đạt cao nhất là 7 tiêu chí và có 7 xã chưa đạt tiêu chí nào.

Qua hơn 3 năm, Vĩnh Long đã có 4 xã đạt chuẩn NTM. Hiện 4 xã: Long Mỹ, Thành Đông, Trung Hiếu, Mỹ Lộc thuộc 4 huyện: Mang Thít, Bình Tân, Vũng Liêm và Tam Bình đang dẫn đầu Chương trình xây dựng NTM. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trong toàn tỉnh là 10,5 tiêu chí/xã.

Cụ thể, 8 xã đạt 15 đến 19 tiêu chí (chiếm 9% số xã); 44 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí (chiếm 49%); 37 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí (chiếm 42%); không có xã dưới 5 tiêu chí. Đây là kết quả có ý nghĩa rất lớn trong cả quá trình thực hiện chương trình, đó là nền tảng để các xã tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Phong trào thi đua “Vĩnh Long chung sức xây dựng NTM” đã được nhân dân hưởng ứng sâu rộng. Người dân đã hiểu được vai trò của mình trong việc phối hợp cùng chính quyền chung tay xây dựng NTM bằng các việc làm cụ thể như: Hiến đất, cây trồng, hoa màu, đóng góp ngày công và tự chỉnh trang lại nhà, vườn, xây dựng các công trình vệ sinh… Trong 3 năm qua, UBND tỉnh đã khen thưởng cho 68 tập thể và 279 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng NTM.

Đặc biệt, căn cứ theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 11/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Đảng bộ và nhân dân xã Long Mỹ được tặng thưởng công trình phúc lợi 5 tỷ đồng cho đơn vị đầu tiên của tỉnh được công nhận xã NTM. Ngoài ra, Đảng bộ và nhân dân xã Thành Đông cũng được tặng thưởng công trình phúc lợi 4 tỷ đồng cho đơn vị đứng thứ hai của tỉnh được công nhận xã NTM.

Căn cứ Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, Vĩnh Long có 3 tập thể xã (Long Mỹ, Thành Đông và Đông Thành) và 1 cá nhân tiêu biểu xuất sắc qua 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (trong đó xã Long Mỹ được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 1 công trình phúc lợi 1 tỷ đồng).

Khó khăn

Công tác xây dựng NTM của tỉnh Vĩnh Long vẫn còn một số khó khăn như: còn nhiều xã có điều kiện cơ sở hạ tầng yếu kém, trong khi đời sống người dân khó khăn vì vậy việc huy động nguồn lực tại chỗ rất hạn chế; ngân sách tỉnh mặc dù đã cố gắng bố trí cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng NTM nhưng vẫn chưa đáp ứng so với nhu cầu. Ngân sách Trung ương trực tiếp bố trí cho chương trình còn ít. Năng lực thực hiện của cán bộ cấp xã còn hạn chế nên ảnh hưởng đến việc thu hút người dân chung tay cùng chính quyền xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền đã phủ khắp, nhưng một số nơi người dân vẫn còn trông chờ vào sự hỗ trợ từ trên, chưa chủ động tham gia xây dựng địa phương…

Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2015 có 13 xã điểm đạt xã NTM, các xã còn lại phấn đấu đạt 10 tiêu chí. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu sau:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền: BCĐ xây dựng NTM các cấp tiếp tục đa dạng hoá và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia các tiêu chí xây dựng NTM. Quan tâm lồng ghép công tác tuyên truyền xây dựng NTM với phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển SXNN theo hướng hàng hoá, ứng dụng KHKT vào SX. Đồng thời đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức SX tập thể, liên kết SX để hỗ trợ thúc đẩy SX hàng hoá. Thực hiện, phối hợp thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phát triển làng nghề, góp phần tạo việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn nâng cao thu nhập.

Tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển an ninh, quốc phòng, giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hoá NTM. Tập trung triển khai xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu (giao thông, thuỷ lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, nước sạch…) đúng kế hoạch tiến độ. Phục vụ phát triển triển SX và đời sống hằng ngày của người dân nông thôn.

THANH LOAN (Văn phòng BCĐ xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Long)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận