| Hotline: 0983.970.780

Thứ sáu 04/12/2020 - 09:28

Pháp luật

Thanh tra Chính phủ buộc Hậu Giang thu hồi 229 tỷ đồng

Thứ Hai 29/10/2018 - 08:41

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 344 ngày 14/3/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc Quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2011 - 2016.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, qua kiểm tra phát hiện việc xác định giá đất để giao đất, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh Hậu Giang không đúng quy định dẫn đến chênh lệch gần 53 tỷ đồng; thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định thu trên 99 tỷ đồng; truy thu số tiền trên 28 tỷ đồng của 8 trường hợp còn nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; thu hồi, giảm trừ thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản trên 811 triệu đồng. 

Những sai phạm này xuất phát từ công tác quản lý đất đai khi chuyển đổi mục đích không đúng quy hoạch, tự phát khoảng 5.755ha đất lúa sang đất trồng cây lâu năm và đất ở. 21 trường hợp nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không chuyển mục đích sử dụng nhưng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai dự án. 

Tổng Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm chỉ đạo, xử lý thu hồi gần 229 tỷ đồng, thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định. Đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan.

Thực hiện Kết luận Thanh tra, UBND tỉnh Hậu Giang đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 4 tập thể, gồm: Tập thể UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở TN-MT. Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 17 cá nhân là giám đốc Sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan. Xử lý, thu hồi được hơn 176/gần 229 tỷ đồng.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/thanh-tra-chinh-phu-buoc-hau-giang-thu-hoi-229-ty-dong-d229622.html

Báo Nông Nghiệp