Thứ hai, 24/09/2018 03:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thanh Trì mổ xẻ khó khăn

07/11/2011, 10:30 (GMT+7)

So với Bộ tiêu chí NTM Quốc gia, hiện Thanh Trì (Hà Nội) đạt 5 tiêu chí, 5 tiêu chí khác đạt gần chuẩn, còn lại 9/19 tiêu chí chưa đạt lại là những tiêu chuẩn khó thực hiện nhất...

Nông thôn mới là ước muốn của nhiều người nông dân

So với Bộ tiêu chí NTM Quốc gia, hiện Thanh Trì (Hà Nội) đạt 5 tiêu chí, 5 tiêu chí khác đạt gần chuẩn, còn lại 9/19 tiêu chí chưa đạt lại là những tiêu chuẩn khó thực hiện nhất như: hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập bình quân đầu người, môi trường, văn hóa...

Tại buổi lễ phát động phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng NTM" của huyện Thanh Trì (Hà Nội), ông Triệu Đình Phúc, Bí thư Huyện ủy nhận định: “Thực trạng nông nghiệp, nông thôn và nông dân còn nhiều vấn đề phải quan tâm như sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, tập quán canh tác còn lạc hậu chưa theo kịp phương thức sản xuất hiện đại, cơ chế thị trường. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch còn bất cập. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn còn thiếu và yếu. Đời sống và thu nhập của nông dân nhìn chung còn thấp. Công tác xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa còn nhiều hạn chế".

 "Thanh Trì phấn đấu giai đoạn đầu 2010-2015 hoàn thành xây dựng NTM ở 11 xã, lấy Đại Áng làm điểm, giai đoạn 2015-2020 hoàn thành 4 xã còn lại. Tuy nhiên so với yêu cầu, Chương trình của Thành phố, kế hoạch của huyện, chúng ta triển khai còn chậm, hiệu quả chưa cao", vẫn theo ông Triệu Đình Phúc.

So với Bộ tiêu chí NTM Quốc gia, hiện Thanh Trì đạt 5 tiêu chí, 5 tiêu chí khác đạt gần chuẩn, còn lại 9/19 tiêu chí chưa đạt lại là những cái khó thực hiện nhất như: hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập bình quân đầu người, môi trường, văn hóa... Hiện tại chỉ có 2/15 xã là Đông Mỹ và Đại Áng duyệt xong quy hoạch. Tiến độ phê duyệt đề án được đánh giá là chậm so với kế hoạch và đề án các xã lập còn chưa được bàn kỹ với người dân kéo theo việc triển khai xây dựng các dự án cũng chậm.

Tổng vốn chi đầu tư cho xây dựng NTM của huyện năm 2011 là 262 tỉ đồng, phân bổ cho 120 dự án, trong đó đã hoàn thành bàn giao vào sử dụng 22 công trình. Việc huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM còn khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu. Hệ thống giao thông nội đồng, các dự án vùng sản xuất tập trung ở các xã đang gặp nhiều khó khăn. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề vốn là một trong những yếu tố mà các địa phương thực hiện NTM cảm thấy khó khăn nhất.

Hệ thống chính trị chưa vào cuộc đồng bộ

Những nguyên nhân khiến cho tốc độ xây dựng NTM của Thanh Trì chậm đã được mổ xẻ. Khó khăn khách quan: Các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành chưa kịp thời, chưa phù hợp với thực tế và đang được kiến nghị bổ sung, sửa đổi vì vậy quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều lúng túng. Chính sách giải phóng mặt bằng, thu hồi đất còn bất cập. Việc triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn trong khu dân cư gặp nhiều khó khăn, thiếu quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng, quy hoạch các vùng sản xuất.

Nguyên nhân chủ quan: Hệ thống chính trị vào cuộc chưa đồng bộ, việc chỉ đạo triển khai chưa sâu sát, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chưa cao, còn tâm lý né tránh những vấn đề khó, va chạm đến lợi ích của người dân, năng lực cán bộ hạn chế. Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng.

Nhìn vào bản báo cáo của huyện cho thấy, việc phát triển kinh tế của Thanh Trì vẫn phụ thuộc nhiều vào lúa trong khi đây là một nông sản cho hiệu quả kinh tế thấp nhất dù có áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hay giống mới. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mới được 12 ha, tổ chức được 27 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, thủy sản, lúa, rau an toàn. Thực tế sản xuất tiểu thủ công nghiệp có dấu ấn ít nhất, hiện diện của Chương trình NTM cũng như những đối tượng đang sản xuất trong các ngành này rất khó tiếp cận được nguồn vốn của chương trình.

Ngay cả tiến độ xây dựng NTM ở xã điểm Đại Áng cũng không là một ngoại lệ. Việc quy hoạch của xã đang chờ họp dân để thống nhất trình phê duyệt. Về tổ chức sản xuất và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, mới đây UBND xã đã tổ chức họp và triển khai tới các trang trại, các cơ sở thôn về xây dựng khu nuôi trồng thủy sản tập trung kết hợp du lịch sinh thái của xã với quy mô 67 ha trong đó củng cố 32 ha hiện đang nuôi trồng và chuyển đổi thêm 35 ha đất nông nghiệp trũng.

Xã Đại Áng cũng tổ chức chỉ đạo các cơ sở thôn gieo trồng tập trung lúa cao sản, lúa chất lượng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn. Về văn hóa xã đang tổ chức tuyên truyền, giáo dục về NTM, thi đua xây dựng làng văn hóa (hiện có 2/4 làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa)…Tóm lại những công việc, những thách thức còn ngồn ngộn ở phía trước trong quá trình Đại Áng muốn "lột xác" thành xã NTM.

VÂN ĐÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận