Thứ hai, 23/07/2018 03:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thành viên BCĐ bám sát từng xã

05/05/2014, 09:36 (GMT+7)

Ông Bùi Đức Châu, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), cho biết, tính đến thời điểm này trên địa bàn toàn huyện đã có 1 xã (Đông Văn) đạt chuẩn NTM. 

Tổng số tiêu chí các xã đã hoàn thành trên 180 tiêu chí, bình quân đạt 12 tiêu chí/xã.

Trong năm 2013, các địa phương kiên cố hóa hơn 44 km đường GTNT, giao thông nội đồng;

Xây mới 11 nhà văn hóa thôn; hỗ trợ người dân mua hàng chục máy gặt đập liên hợp, máy làm đất; các mô hình phát triển kinh tế như trồng hoa đồng tiền ở Đông Anh, Đông Xuân;

Nuôi gà ri vàng rơm ở Đông Ninh, Đông Thịnh, Đông Minh; mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong SX lúa…

Theo kế hoạch, năm nay Đông Sơn phấn đấu có 2 xã Đông Phú và Đông Khê đạt chuẩn NTM; các xã còn lại tăng ít nhất 2 tiêu chí.

Để hoàn thành mục tiêu trên, huyện đang tập trung chỉ đạo các xã mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; triển khai các mô hình phát triển SXNN.

Đồng thời, rút kinh nghiệm từ xã Đông Văn phân công từng thành viên BCĐ bám sát từng xã, chỉ đạo việc thực hiện 19 tiêu chí.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phổ biến kinh nghiệm làm ăn, góp vốn giúp đỡ hội viên, đoàn viên phát triển kinh tế hộ gia đình. Riêng các xã có kế hoạch hoàn thành NTM năm 2015, mỗi xã lựa chọn ít nhất 1 thôn đăng ký thôn NTM trong năm 2014 để triển khai thực hiện.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận