Thứ ba, 25/09/2018 02:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT

31/10/2012, 09:54 (GMT+7)

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được thông tin phản ánh của một số Hiệp hội và DN về các vướng mắc và kiến nghị trong quá trình thực hiện Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT.

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được thông tin phản ánh của một số Hiệp hội và DN về các vướng mắc và kiến nghị trong quá trình thực hiện Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 8 năm 2012 về Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Sau khi xem xét cụ thể các kiến nghị và tình hình thực tế khi áp dụng Thông tư này, Cục BVTV đã có văn bản trả lời các kiến nghị của Hiệp hội và DN, đồng thời chỉ đạo các đơn vị kiểm dịch thực vật thuộc Cục phối hợp với cơ quan Hải quan thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện việc kiểm dịch đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu theo đúng Điều 15 Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về KDTV: “Cơ quan kiểm dịch thực vật thực hiện kiểm dịch thực vật đối với vật thể xuất khẩu trong trường hợp: Hợp đồng mua bán hoặc các điều ước quốc tế có quy định phải KDTV; Chủ vật thể yêu cầu kiểm dịch thực vật”.

- Đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu nếu đã qua xử lý KDTV (ngâm, tẩm, sấy... và theo mục 44.10 và 44.11 đã liên kết hoặc ghép bằng keo; mục 44.12 và mục 44.13.00.00 thuộc chương 44, phần IX quy định tại Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam) đã loại bỏ được nguy cơ mang theo dịch hại KDTV và được thể hiện trong giấy chứng nhận KDTV hoặc giấy chứng nhận xử lý thì không phải làm thủ tục KDTV.

- Gỗ tròn, gỗ xẻ và gỗ nguyên liệu chưa qua xử lý thì phải làm kiểm dịch thực vật.

Hiện nay, Cục BVTV đang phối hợp với Tổng cục Hải quan xây dựng mã số HS cụ thể cho từng loại vật thể của Danh mục này và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11/2012.

- Thực phẩm có nguồn gốc thực vật đã qua xử lý hay đóng hộp đều không phải làm kiểm dịch.

- Việc cấp giấy “Thông báo miễn kiểm dịch thực vật” được thực hiện theo Thông tư số 01/2012/TT ngày 03 tháng 1 năm 2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thông quan hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu phải kiểm dịch. Cục đã chỉ đạo cho các đơn vị kiểm dịch thực vật thuộc Cục thực hiện việc cấp giấy này nhanh chóng, thuận tiện và cấp một lần cho DN để hoàn tất thủ tục Hải quan theo quy định.

- Về đề nghị miễn kiểm dịch một số vật thể là bột giấy, giấy cuộn, trước mắt nhằm tạo điều kiện cho các DN đã ký kết hợp đồng với đối tác đang trên đường đưa hàng về Việt Nam, Cục đã chỉ đạo các đơn vị kiểm dịch thực vật miễn thủ tục kiểm dịch đối với bột giấy, giấy cuộn.

- Cục BVTV yêu cầu các đơn vị kiểm dịch thực vật thực hiện đúng theo quy định của Thông tư và có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho Tổ chức, cá nhân hiểu đúng và tuân thủ thực hiện, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác xuất nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận