Chủ nhật, 18/11/2018 07:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thay đổi mức đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai

01/12/2014, 09:02 (GMT+7)

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. 

Trong đó quy định mức đóng góp vào Quỹ thay cho mức cũ đã được áp dụng từ cách đây nhiều năm.

Cụ thể đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập mức đóng góp bắt buộc 1 năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD.

Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các DNNN đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp. Còn người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng. Người lao động khác thì đóng 15.000 đồng/người/năm.

Nghị định có hiệu lực từ 8/12/2014.

THÂN VĨNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận