Thứ sáu, 21/09/2018 12:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thay đổi người tiến hành tố tụng

24/10/2014, 08:12 (GMT+7)

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự (Điều 46 Bộ luật Tố tụng dân sự): Người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:

Bạn đọc gửi từ hòm thư: nguyenvantaibt@gmail.com hỏi: 

Gia đình tôi đang theo vụ kiện dân sự, tôi là nguyên đơn. Tôi cũng mới phát hiện người tham gia giải quyết vụ việc này có liên quan (người nhà của phía bị đơn). Tôi xin luật gia cho biết trong trường hợp nào thì cán bộ tòa án và viện kiểm sát không được xét xử vụ án của gia đình tôi.

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự (Điều 46 Bộ luật Tố tụng dân sự): Người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:

Họ đồng thời là đương sự, người đại diện, người thân thích của đương sự.

Họ đã tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch trong cùng vụ án đó; có căn cứ rõ ràng cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Thẩm phán, hội thẩm nhân dân phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:

Thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 46 (như đã nêu trên) của bộ luật này; họ cùng trong một hội đồng xét xử và là người thân thích với nhau. Họ đã tham gia xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm vụ án đó, trừ trường hợp là thành viên của hội đồng thẩm phán toà án Nhân dân tối cao, Uỷ ban thẩm phán toà án Nhân dân cấp tỉnh thì vẫn được tham gia xét xử nhiều lần cùng một vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Họ đã là người tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là kiểm sát viên, thư ký toà án.

Kiểm sát viên phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:

Thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 46 của Bộ luật Tố tụng dân sự (như đã nêu trên); họ đã là người tiến hành tố tụng trong vụ án đó với tư cách là thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên, thư ký toà án.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu để áp dụng trong vụ việc của mình.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận