Thứ hai, 28/05/2018 08:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thay đổi nơi cư trú của người được giáo dục

06/08/2012, 11:49 (GMT+7)

Khi gia đình chuyển về nơi ở mới thì trường hợp của con tôi giải quyết như thế nào?

Bạn đọc gửi từ hòm thư: tamanhsau@gmail.com xin tư vấn:

Do điều kiện, gia đình tôi phải chuyển nơi ở từ Phú Yên về Quảng Ngãi. Hiện tôi có người con đang được giáo dục tại xã  do cháu là người phạm tội chưa đủ 16 tuổi, thời gian cháu cải tạo chưa hết. Vậy khi gia đình chuyển về nơi ở mới thì trường hợp của con tôi giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 10/2012/NĐ-CP ngày 7/2/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội thì việc thay đổi nơi cư trú của người được giáo dục được quy định như sau:

1. Trường hợp người được giáo dục thay đổi nơi đăng ký thường trú hoặc có lý do chính đáng như đi học tập, có việc làm ổn định mà phải tạm trú ở địa phương khác từ ba tháng trở lên, thì người được giáo dục phải làm đơn đề nghị, ghi rõ lý do, nơi đến thường trú hoặc tạm trú, có ý kiến của tổ chức xã hội, nhà trường và người được giao trực tiếp giám sát, giáo dục (đối với người dưới 16 tuổi thì phải có thêm ý kiến của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó) gửi Chủ tịch UBND cấp xã nơi người được giáo dục cư trú.

2. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của người được giáo dục, Chủ tịch UBND cấp xã phải xem xét, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

3. Trường hợp người được giáo dục thay đổi nơi cư trú trong phạm vi hành chính cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện làm thủ tục chuyển giao hồ sơ thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội cho UBND cấp xã nơi người được giáo dục đến thường trú hoặc tạm trú trong thời gian học tập, làm việc để tiếp tục thi hành.

4. Trường hợp người được giáo dục thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi hành chính cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện làm thủ tục chuyển hồ sơ thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được giáo dục đến thường trú hoặc tạm trú để tiếp tục thi hành và thông báo cho TAND, VKSND cùng cấp.

Trên đây là những quy định mới nhất, bạn nghiên cứu và liên hệ với chính quyền nơi cư trú cũ cũng như nơi cư trú mới để liên hệ và làm các thủ tục cho con bạn.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận