Thứ bảy, 17/11/2018 07:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thế chấp quyền sử dụng đất

05/09/2012, 10:31 (GMT+7)

Đề nghị luật gia nêu những quy định của Nhà nước về vấn đề thế chấp quyền sử dụng đất...

Chị Nguyễn Thị Mùi ở Thanh Hóa xin tư vấn:

Gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện chủ trương của Nhà nước cho hộ nông dân được vay vốn mở rộng sản xuất, gia đình tôi thế chấp nhà, đất để vay vốn ngân hàng. Khi đem hồ sơ đi thế chấp mới phát hiện trong giấy chứng nhận còn một số điểm sai và cả khi kê khai đăng ký cũng còn một số điểm sai cần phải sửa. Nay tôi đề nghị luật gia nêu những quy định của Nhà nước về vấn đề này để gia đình sửa.

Trả lời:

Thông tư liên tịch số 20/2011 ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quy định:

Hồ sơ yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký. Trong trường hợp phát hiện nội dung chứng nhận đăng ký không chính xác, không đầy đủ hoặc không có nội dung chứng nhận trên Đơn yêu cầu đăng ký, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thì người yêu cầu đăng ký nộp 1 bộ hồ sơ yêu cầu sửa chữa sai sót đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi đã thực hiện đăng ký để thực hiện việc sửa chữa sai sót.

Hồ sơ yêu cầu sửa chữa sai sót gồm:

Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót (1 bản chính); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu nội dung đăng ký thế chấp đã ghi trên Giấy chứng nhận đó có sai sót (1 bản chính); Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của cơ quan đăng ký nếu phần chứng nhận nội dung đăng ký có sai sót (1 bản chính); Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu sửa chữa sai sót là người được ủy quyền (1 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 1 bản sao để đối chiếu.

Trong trường hợp sửa chữa sai sót về đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký được quy định như sau:

Trường hợp người thực hiện đăng ký tự phát hiện trong hồ sơ địa chính có sai sót về nội dung đã đăng ký do lỗi của mình thì người thực hiện đăng ký phải kịp thời báo cáo Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) xem xét, quyết định việc chỉnh lý thông tin trong hồ sơ địa chính và gửi văn bản thông báo về việc chỉnh lý thông tin đó cho người yêu cầu đăng ký theo địa chỉ ghi trên đơn yêu cầu đăng ký.

Trường hợp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận được yêu cầu sửa chữa sai sót do người yêu cầu đăng ký phát hiện thì trong thời hạn quy định văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:

Đính chính thông tin sai sót về nội dung đăng ký trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Sổ địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai nếu có sai sót trên Giấy chứng nhận;

Chứng nhận vào Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót;

Cấp văn bản đính chính thông tin sai sót về nội dung đăng ký trên Đơn yêu cầu đăng ký nếu có sai sót trên Đơn yêu cầu đăng ký.

Việc sửa chữa sai sót do lỗi của người thực hiện đăng ký không thay đổi thời điểm đăng ký thế chấp và người yêu cầu đăng ký không phải nộp lệ phí sửa chữa sai sót.

Trên đây là những quy định chung, chị nghiên cứu vận dụng.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận