Thứ sáu, 19/04/2019 08:16 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thêm 2 giống mía mới

12/08/2014, 10:11 (GMT+7)

Viện Di truyền nông nghiệp đã chọn tạo thành công 2 giống mía ROC 26 và HB 1, được Bộ NN-PTNT công nhận là giống quốc gia.

Sau gần 7 năm nghiên cứu, phối hợp với nhiều công ty trồng thử nghiệm, xây dựng mô hình trình diễn tại các vùng sinh thái khác nhau, Viện Di truyền nông nghiệp đã chọn tạo thành công 2 giống mía ROC 26 và HB 1, được Bộ NN-PTNT công nhận là giống quốc gia.

Mía ROC 26

Thuộc nhóm mía chín trung bình, cho thu hoạch từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau. Nảy mầm thẳng, mọc khoẻ, thân to, đầu ngọn nhỏ, tán lá gọn, thích hợp cho việc thu hoạch bằng máy. Cây cao trung bình từ 3,33 m (mía lưu gốc) đến 3,59 m (mía tơ), khối lượng cây đạt từ 1,33 - 1,38 kg/cây, dạng cây gọn, cứng cây, chống đổ tốt, tỷ lệ đồng đều cao, là giống chịu thâm canh khá. 

Năng suất thí nghiệm đạt 125 tấn/ha, SX trên diện rộng tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình đạt từ 87 - 101 tấn/ha, cao hơn các giống mía ROC 10 và ROC 23. Chữ đường đạt từ 13,4 - 14,2 CCS. Hàm lượng đường cao, vào tháng 11 tỷ lệ đường trong cây có thể đạt tới 13,49% và đến tháng 3 năm sau lên tới 15,7%, cao hơn các giống ROC 9, ROC 16.

Giống có khả năng thích ứng rộng, trồng được trên nhiều loại đất như phù sa cổ, phù sa mới bồi đắp, đất đỏ bazan, đất thịt nhẹ, đất bãi ven sông... phù hợp với khu vực trung du các tỉnh phía Bắc. Nhược điểm là nhiễm bệnh than nhẹ khi nắng hạn.

Mía HB 1

Thuộc nhóm mía chín trung bình, cho thu hoạch từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau. Giống có tỷ lệ mọc mầm cao, đẻ nhánh khoẻ, sinh trưởng tốt, chịu thâm canh, khả năng kháng sâu bệnh khá, chống đổ tốt. Chiều cao cây trung bình đối mía tơ đạt 3,78 m, mía lưu gốc đạt 3,79 m.

Giống có tiềm năng năng suất và chất lượng đường cao, năng suất trung bình đạt 90 - 100 tấn/ha, chữ đường bình quân 13,0 - 14,0 CCS.

Năng suất thực thu ở Hòa Bình trong điều kiện trồng nhờ nước trời đạt khá cao (90,67 tấn/ha), chữ đường đạt 14,13 CCS, độ Bx 21,6%, tỷ lệ xơ bã 13%, độ Pol 87%. Năng suất thực thu ở Thanh Hóa đạt 98,46 tấn/ha, chữ đường 14,13 CCS, độ Bx 22,7%, tỷ lệ xơ bã 13%, độ Pol 87%.

HB 1 là giống mía có khả năng thích ứng rộng; phù hợp với nhiều loại đất như phù sa cổ, phù sa mới bồi đắp, đất đỏ bazan, đất thịt nhẹ, đất bãi ven sông...phù hợp với vùng sinh thái khô hạn miền Trung và các tỉnh phía Bắc. Nhược điểm là nhiễm bệnh than ở mức độ nhẹ.

NGUYÊN KHÊ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận