Thứ bảy, 25/01/2020 04:20 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thiết lập đường dây nóng xử lý tiêu cực trong công tác tuyển sinh

16/07/2019, 21:49 (GMT+7)

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu Hiệu trưởng các trường thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong công tác tuyển sinh.

Việc thanh tra, kiểm tra góp phần đảm bảo cho việc tuyển sinh diễn ra an toàn, nghiêm túc

Bộ cũng hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) và trung cấp (TC) nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019.

Theo Bộ GD-ĐT, việc thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh về việc tổ chức tuyển sinh và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyển sinh, góp phần đảm bảo cho việc tuyển sinh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.

Việc thanh tra, kiểm tra cũng góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có); đảm bảo cho công tác tuyển sinh nghiêm túc, đúng quy chế....

Bộ GD-ĐT yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; có trọng tâm, trọng điểm; không làm thay nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh, không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyển sinh; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm Quy chế tuyển sinh theo quy định...

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu Thanh tra Bộ GD-ĐT là đầu mối nắm bắt thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh năm 2019, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm theo quy định pháp luật.

KHẢI MÔNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận