Thứ ba, 16/07/2019 03:31 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Kỷ niệm 59 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam

Thiết thực, hiệu quả, không tổ chức mít tinh

12/11/2018, 08:48 (GMT+7)

Nhân dịp 59 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2018), Bộ NN-PTNT đề nghị Sở NN-PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ phối hợp với các đơn vị của địa phương tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền lĩnh vực lâm nghiệp nhằm ôn lại truyền thống, mục đích, ý nghĩa của ngày Lâm nghiệp Việt Nam; nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của rừng; vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia trồng, bảo vệ, phát triển kinh tế rừng.

Ảnh minh họa

Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp; sẵn sàng mọi điều kiện để triển khai thực hiện, áp dụng quy định của Luật Lâm nghiệp từ ngày 01/01/2019.

Hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2018. Rà soát, sẵn sàng phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa hanh khô, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn. Quản lý tốt giống cây trồng lâm nghiệp, chuẩn bị vật tư, gieo ươm cây giống có chất lượng phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2019.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ đạo quyết liệt các nội dung tái cơ cấu ngành và Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020; tiếp tục thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu tại Thông báo Kết luận số 325/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản XK. Tham mưu tổ chức thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng. Tiếp tục triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng, suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các – bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030.

Ngoài ra, Bộ NN-PTNT cũng đề nghị Sở NN-PTNT các tỉnh, TP tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA-FLEGT) giữa Việt Nam và EU cho cộng đồng các doanh nghiệp và các hộ gia đình trồng rừng, chủ động tuân thủ các cam kết trong Hiệp định; chuẩn bị điều kiện để tổ chức tốt phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ lần thứ 60 vào dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019.

Kỷ niệm 59 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam thiết thực, hiệu quả, không tổ chức mít tinh, tiếp các đoàn khách và nhận quà chúc mừng; bồi dưỡng tình yêu nghề trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành lâm nghiệp; có hình thức động viên, khen thưởng, kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân có đóng góp hiệu quả cho ngành; thăm hỏi các gia đình cán bộ lão thành, anh hùng liệt sỹ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

HG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận