| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 30/11/2020 - 00:21

Kinh tế

Thoái vốn nhà nước tại Tổng Cty Mía đường I

Thứ Tư 28/01/2015 - 09:26

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thoái vốn nhà nước tại Tổng Cty Mía đường I - CTCP.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT thực hiện thoái vốn Nhà nước đang nắm giữ tại Tổng Cty Mía đường I - CTCP theo quy định tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại danh nghiệp nhà nước; quyết định tiêu chí, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; giá khởi điểm, phương thức thoái vốn và tổ chức thực hiện gắn với tái cơ cấu lại doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/thoai-von-nha-nuoc-tai-tong-cty-mia-duong-i-d138245.html