Thứ ba, 11/12/2018 01:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thời điểm thực hiện kiểm dịch động vật lưu thông trong nước

08/10/2014, 08:12 (GMT+7)

Khoản 2 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP quy định về nguyên tắc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật như sau:

Thời điểm thực hiện kiểm dịch động vật lưu thông trong nước

Hỏi: Khi nào phải thực hiện việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước?

Trả lời: Khoản 2 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP quy định về nguyên tắc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật như sau:

1. Động vật, sản phẩm động vật trên cạn có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch khi vận chuyển với số lượng, khối lượng lớn ra khỏi huyện phải được kiểm dịch một lần tại nơi xuất phát.

2. Động vật, sản phẩm động vật dưới nước, lưỡng cư có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch khi lưu thông trong nước phải được kiểm dịch một lần tại nơi xuất phát đối với các trường hợp sau:

a) Động vật thương phẩm, sản phẩm động vật trước khi đưa ra khỏi huyện trong trường hợp đang xảy ra dịch bệnh tại huyện đó.

b) Động vật để làm giống trước khi đưa ra khỏi cơ sở sản xuất giống.

VPC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận