Thứ ba, 23/04/2019 09:32 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thời gian hưởng chế độ ốm đau

10/03/2014, 09:58 (GMT+7)

Xin luật gia giải thích trường hợp bản thân bị bệnh phải điều trị dài ngày và trường hợp nghỉ do con bị ốm thì thời gian nghỉ là bao lâu và cách tính như thế nào đối với các khu vực khác nhau.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: duongvhphuyen@gmail.com hỏi:

Xin luật gia giải thích trường hợp bản thân bị bệnh phải điều trị dài ngày và trường hợp nghỉ do con bị ốm thì thời gian nghỉ là bao lâu và cách tính như thế nào đối với các khu vực khác nhau.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 152 ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc cũng như các văn bản của bộ ngành liên quan quy định thì thời gian hưởng chế độ ốm đau theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm (tại khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội) được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định. Thời gian này được tính kể từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31/12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong năm của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên ( khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội).

Bản thân ốm đau trong điều kiện bình thường thì được nghỉ như sau: 30 ngày (tham gia BHXH dưới 15 năm). 40 ngày (tham gia BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm). 60 ngày (tham gia BHXH đủ 30 năm trở lên).

Trong điều kiện làm công việc nặng nhọc độc hại, phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên thì được nghỉ:  40 ngày/năm nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm. 50 ngày/năm nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm. 70 ngày/năm nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên. 

Đối với trường hợp bị bệnh dài ngày (theo danh mục bệnh dài ngày của Bộ Y tế) được nghỉ: Tối đa 180 ngày/năm trong một năm. Sau 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn.

Trường hợp con ốm: Con dưới 3 tuổi được nghỉ tối đa 20 ngày/năm. Con từ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi được nghỉ tối đa 15 ngày/năm.

Trên đây là một số quy định về chế độ nghỉ ốm đau đối với người lao động cũng như nghỉ ốm đau khi con ốm. Bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận