Thứ hai, 25/06/2018 07:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thời gian làm thủ tục thôi việc đối với viên chức

23/12/2014, 08:13 (GMT+7)

Theo quy định của Luật Viên chức và Điều 38 của Nghị Định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định về thủ tục giải quyết thôi việc như sau:

Bạn đọc gửi từ hòm thư hoangphong@gmail.com hỏi:

Tôi làm việc ở một bệnh viện, theo nguyện vọng của tôi, cơ quan đã có quyết định cho thôi việc từ tháng 6/2014. Tuy nhiên, đến nay tháng 11/2014 cơ quan vẫn chưa giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho tôi. Việc làm chậm trễ của cơ quan có đúng không, tôi muốn khiếu nại thì phải căn cứ vào những văn bản nào. Mong luật gia giúp đỡ.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Viên chức và Điều 38 của Nghị Định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định về thủ tục giải quyết thôi việc như sau:

a) Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 2 điều này.

c) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức quy định tại Điểm c Khoản 1 điều này và đồng thời giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định tại nghị định này.

Tuy nhiên, quy định tại nghị định nêu trên chỉ dừng lại thời hạn ra quyết định chấm dứt hợp đồng không quy định thời hạn giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức. Do vậy, theo nguyên tắc khi luật chuyên ngành không điều chỉnh thì áp dụng quy định của luật chung, tức là áp dụng quy định của Bộ luật Lao động. Theo đó, vấn đề giải quyết chế độ thôi việc được quy định tại Khoản 2 Điều 47 trong Bộ luật Lao động như sau:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày”.

Như vậy, thời hạn tối đa để giải quyết chế độ thôi việc là không được quá 30 ngày. Đối chiếu với trường hợp của bạn thì cơ quan đã để quá thời hạn mà luật quy định. Vì vậy, bạn hãy gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền (Giám đốc bệnh viện cho bạn thôi việc và đơn vị quản lý cấp trên của bệnh viện) để được giải quyết.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận