Thứ sáu, 22/06/2018 12:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã

01/07/2013, 10:14 (GMT+7)

Xin luật gia nêu rõ về những quy định về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường. Xin cảm ơn!

Bạn đọc gửi từ hòm thư: minhphuong@gmail.com xin hỏi luật gia:

Xin luật gia nêu rõ về những quy định về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn quy định chế độ thôi việc như sau:

Công chức cấp xã được hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau:

+ Theo nguyện vọng và được Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý;

+ Do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức;

Đối với Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã, ngoài các trường hợp quy định nêu trên, khi bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức, cách chức mà không sắp xếp được chức danh công chức khác ở cấp xã thì cũng được giải quyết chế độ thôi việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành.

Thủ tục giải quyết thôi việc, trợ cấp thôi việc, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội khi thôi việc đối với công chức cấp xã được áp dụng theo quy định tại các điều 4, 5, 6 và 8 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức. Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã khi thôi việc, ngoài chế độ thôi việc được hưởng theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP còn được hưởng các chế độ thôi việc khác quy định tại Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 1/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

Từ quy định nêu trên, bạn cần nghiên cứu thêm các quy định tại Nghị định 46/2010 và Nghị định 58/2010 để hiểu rõ hơn.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận