Thứ năm, 20/09/2018 09:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thôi việc và nghỉ hưu

07/10/2010, 12:12 (GMT+7)

Bạn đọc gửi từ hòm thư: maiphuong@gmai.com xin nhờ luật gia tư vấn giải thích về các vấn đề thôi việc và các chế độ khi thôi việc của cán bộ, công chức; về chế độ, thủ tục nghỉ hưu; vấn đề quyền lợi của công chức trong đào tạo, bồi dưỡng...

Trả lời:

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức thì công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong số các trường hợp sau đây:

Do tổ chức sắp xếp; theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý; theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật (công chức hai năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hai năm liên tiếp, trong đó có 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức,đơn vị có thẩm quyền bố trí công việc khác. Công chức hai năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc).

Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do. Trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng.

Nghỉ hưu đối với công chức được quy định như sau:

- Công chức được nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Trước 6 tháng, tính đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu; trước 3 tháng, tính đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức ra quyết định nghỉ hưu.

Trách nhiệm và quyền lợi của của công chức trong đào tạo, bồi dưỡng được quy định như sau:

Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; được hưởng nguyên lương và phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật.

Công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nếu tự ý bỏ việc., xin thôi việc phải đén bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những vấn đè cơ bản mà bạn cần hỏi, luật gia đã nêu để bạn vận dụng.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận