Chủ nhật, 27/05/2018 07:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thông báo nhanh kết quả Đại hội XI của Đảng cho báo cáo viên các tỉnh, thành phía Nam

26/01/2011, 09:40 (GMT+7)

Ngày 25/1, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào, Giám đốc các Trưởng Chính trị, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các Đảng ủy khối cơ quan Trung ương, các báo cáo viên...

 Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu về quá trình chuẩn bị các văn kiện và công tác nhân sự BCH Trung ương; nội dung chính của các văn kiện; kết quả bầu BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Đồng chí Nguyễn Bắc Son nêu rõ: Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020; Phương hướng, nhiệm vụ chính trị 5 năm 2011-2015 và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào BCH Trung ương khóa XI. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tạo nên sức mạnh cổ vũ to lớn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu vì mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng, các báo cáo viên tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội Đảng XI; tuyên truyền các hoạt động tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội, tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

PV- ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận