Thứ tư, 22/08/2018 02:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thông cáo về ngày làm việc thứ tư của Đại hội XI

16/01/2011, 08:56 (GMT+7)

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý số lượng Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là 175 người; số lượng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là 25 người.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu đoàn khối các cơ quan Trung ương

Sáng 15/1, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nông Đức Mạnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Theo Quy chế làm việc, Đại hội đã thảo luận tại hội trường về số lượng Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý số lượng Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là 175 người; số lượng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là 25 người. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nông Đức Mạnh đã phát biểu ý kiến với Đại hội về một số điểm cần lưu ý trong công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Sau đó, các đại biểu Đại hội về làm việc tại đoàn đại biểu để thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Chiều 15/1, Đại hội tiếp tục làm việc tại các đoàn đại biểu. Theo chương trình làm việc, cả ngày 16/1, Đại hội tiếp tục làm việc tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận