Thứ bảy, 25/05/2019 02:59 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thu hồi chứng nhận đầu tư 7 dự án

13/01/2015, 07:01 (GMT+7)

Năm 2014, Ban quản lý KKT Nghi Sơn cũng đã điều chỉnh 15 giấy chứng nhận (GCN) đầu tư (tăng vốn, điều chỉnh tiến độ…); đồng thời, thu hồi GCN đầu tư của 7 dự án có tính khả thi thấp.

Mục đích nhằm triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư vào khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn.

Được biết, năm 2014, Ban quản lý KKT Nghi Sơn cấp mới GCN đầu tư cho 44 dự án đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đó, có 41 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 3.134 tỷ đồng; 3 dự án đầu tư nước ngoài, số vốn đăng ký 40,5 triệu USD, góp phần nâng tổng số dự án đầu tư trong nước vào KKT Nghi Sơn đến cuối năm 2014 đạt 106 dự án, tổng vốn đăng ký 94.361 tỷ đồng; 9 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 9,862 tỷ USD; giá trị thực hiện đạt hơn 33.300 tỷ đồng và 3,383 tỷ USD. 

Các KCN thu hút 172 dự án đầu tư trong nước và 11 dự án đầu tư nước ngoài.

T.NGA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận