Thứ hai, 28/05/2018 10:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thu hồi đất đã giao khoán

08/11/2010, 12:10 (GMT+7)

Ông Nguyễn Mạnh Hùng ở Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An xin hỏi:

Chúng tôi là những công nhân của Lâm trường Lâm Thành được Nhà nước giao rừng theo Nghi định 135 và được Nhà nước giao đất rừng lâu dài theo Nghị định 163 và đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thực tế trong những năm qua chúng tôi đã cải tạo đất; nay được biết Nhà nước có chủ trương thu hồi đất của chúng tôi và chỉ được hỗ trợ 40% giá trị quyền sử dụng đất nên chúng tôi chưa đồng ý; chúng tôi đề nghị được liên kết liên doanh nhưng không được chấp thuận. Nay xin nhờ luật gia tư vấn giúp chúng tôi đảm bảo người cày có ruộng và được trả công cải tạo đất trong suốt 30 năm qua.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 197 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định 135 về giao khoán đất nông nghiệp đất rừng sản xuất trong các lâm trường, nông trường quốc doanh quy định: Nghĩa vụ của bên nhận khoán phải trả lại đất rừng nhận khoán khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi theo quy định của Luật Đất đai.

Về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất Nghị định 197 quy định: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận khoán sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp…của các nông trường, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại và được hỗ trợ theo quy định sau:

+ Hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán là cán bộ công nhận viên của nông, lâm trường quốc doanh đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp; hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp.

Mức hỗ trợ bằng tiền cao nhất bằng giá đất bồi thường diện tích đất thực tế thu hồi nhưng không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương; UBND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

+ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận khoán không thuộc đối tượng tại điểm như đã nêu ở phần trên, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

+ Đất nông nghiệp sử dụng chung của nông trường, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi, không được bồi thường đất, nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, nếu chi phí này là tiền không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

Từ quy định nêu trên, ông nghiên cứu, vận dụng cụ thể vào trường hợp của gia đình. Nếu những yêu cầu của gia đình không được nông, lâm trường chấp nhận thì gia đình có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận