Thứ hai, 16/07/2018 02:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thu hút trí thức trẻ về nông thôn

22/11/2010, 09:22 (GMT+7)

Công tác khuyến nông cấp xã của Hà Nội được lãnh đạo Thành phố rất quan tâm, chú trọng. Hà Nội hiện có 466 xã sản xuất nông nghiệp và đã có 450 nhân viên làm công tác khuyến nông.

Đội ngũ khuyến nông cấp xã đã thể hiện vai trò tích cực và là nòng cốt trong việc triển khai các mô hình trình diễn tại cơ sở, tham gia viết tin bài tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, tham mưu cho Ban quản trị HTXNN về chỉ đạo sản xuất, cơ cấu mùa vụ cây trồng, tư vấn dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm dưới sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông thành phố và của huyện. Tuy nhiên do trình độ chuyên môn còn không đồng đều, phụ cấp cho khuyến nông viên cấp xã còn thấp mỗi tháng khuyến nông viên chỉ được hưởng 580.000 đồng, tỷ lệ kiêm nhiệm nhiều đã làm ảnh hưởng đến triển khai, thực hiện nhiệm vụ khuyến nông tại cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, cho biết: “Đào tạo kỹ năng thực hành cho khuyến nông cơ sở là một yêu cầu rất quan trọng. Năm 2010, chúng tôi đã tập trung để làm việc đó và đặc biệt trong giai đoạn này, thực hiện Nghị quyết 26 của Trung ương về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, cụ thể hóa chương trình NTM thì vai trò của khuyến nông cấp xã rất quan trọng.

Chúng tôi đang nghiên cứu thử nghiệm trên quy mô một huyện để nâng cao vai trò tư vấn dịch vụ cho cán bộ khuyên nông cấp xã, cũng là cách để bổ sung thêm kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo tư vấn dịch vụ cho bà con nông dân. Chuyến đi thăm hệ thống khuyến nông cơ sở ở Hà Giang vừa rồi rất bổ ích, là cơ hội để chúng tôi tham mưu cho lãnh đạo Sở và UBND thành phố đưa ra chính sách phù hợp nhất đối với cán bộ khuyến nông cấp xã nhằm thu hút trí thức về xây dựng, chuyển giao TBKT cho nông thôn. 

THU HẰNG - HUY HOÀNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận