Thứ sáu, 26/04/2019 06:40 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thu nhập đạt 33 triệu đồng/người/năm

06/06/2013, 10:13 (GMT+7)

Qua hơn 2 năm xây dựng NTM, bộ nông thôn của huyện có sự chuyển biến tích cực, số tiêu chí mà các xã đạt được tăng từ 5-7 tiêu chí so với lúc bắt đầu triển khai.

Tân Hiệp là huyện điểm xây dựng NTM của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2015. Qua hơn 2 năm xây dựng NTM, bộ nông thôn của huyện có sự chuyển biến tích cực, số tiêu chí mà các xã đạt được tăng từ 5-7 tiêu chí so với lúc bắt đầu triển khai.

Hiện tại đã có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí, các xã còn lại thấp nhất cũng đạt 12/19 tiêu chí. Tăng trưởng kinh tế bình quân năm 2011-2012 của huyện đạt 16%. Cơ cấu kinh tế của huyện phát triển theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 58%, thương mại - dịch vụ chiếm 32%, công nghiệp xây dựng chiếm 10%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 33 triệu đồng/người/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 4,63%, riêng trong khu vực hợp tác xã nông nghiệp hộ nghèo chỉ chiếm 2,5%, đặc biệt có 8/57 hợp tác xã không còn hộ nghèo. Số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, hộ dân có điện sinh hoạt đạt gần 99,4%. Trên 70% đường giao thông nông thôn đã được nhựa hóa, bê tông hóa theo chuẩn NTM.

Trong năm 2013, huyện phấn đấu có 4 xã đạt chuẩn NTM, năm 2014 có 3 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí và năm 2015 phấn đấu có thêm 1 xã đạt NTM để trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh.

Đ.T.CHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận