Thứ tư, 20/06/2018 02:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thu tiền sử dụng đất

25/10/2013, 10:07 (GMT+7)

Tôi mua mảnh đất từ năm 2000, hai bên mua bán viết tay có xác nhận của UBND xã. Hiện tại trên mảnh đất này gia đình tôi được Mặt trận Tổ quốc tặng một ngôi nhà...

Ông Hồ Để ở Kon Tum xin hỏi:

Tôi mua mảnh đất từ năm 2000, hai bên mua bán viết tay có xác nhận của UBND xã. Hiện tại trên mảnh đất này gia đình tôi được Mặt trận Tổ quốc tặng một ngôi nhà. Hiện nay, Nhà nước vận động làm sổ đỏ nhưng thực tế gia đình tôi rất khó khăn về tài chính.

Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, vợ chồng tôi đã ngoài 70 tuổi. Xin hỏi, trong trường hợp nêu trên, gia đình tôi có được Nhà nước hỗ trợ hay phải đóng tiền?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất đã được sửa đổi về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định:

Trường hợp người được hưởng miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án cho người khác theo quy định của pháp luật thì người nhận chuyển nhượng cũng được miễn, giảm tiền sử dụng đất nếu việc sử dụng đất sau chuyển nhượng thuộc dự án được ưu đãi về sử dụng đất; phải nộp tiền sử dụng đất nếu việc sử dụng đất sau chuyển nhượng không được ưu đãi về sử dụng đất.

Trường hợp người sử dụng đất thuộc đối tượng ưu đãi về tiền sử dụng đất có nguyện vọng nộp tiền sử dụng đất thì thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai như đối với trường hợp không được ưu đãi về tiền sử dụng đất.

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các đối tượng thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định này cũng được áp dụng trong trường hợp các đối tượng này được Nhà nước giao đất ở hoặc bán nhà ở tái định cư.

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi tại khoản 8 Điều 12 Nghị định này khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai quyết định giao đất; công nhận (cấp giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng đất không phải là đất ở sang đất ở. Việc xác định hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Từ quy định nêu trên thì gia đình ông thuộc hộ nghèo sẽ được miễn giảm tiền sử dụng đất khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận