Thứ hai, 10/12/2018 01:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thu tiền sử dụng đất

14/11/2013, 10:24 (GMT+7)

Gia đình tôi được cơ quan phân nhà (khu tập thể) từ trước năm 1993. Trong nhiều năm qua cả khu tập thể chúng tôi mong muốn được Nhà nước cấp sổ đỏ...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: vantamzeo@gmail.com xin hỏi:

Gia đình tôi được cơ quan phân nhà (khu tập thể) từ trước năm 1993. Trong nhiều năm qua cả khu tập thể chúng tôi mong muốn được Nhà nước cấp sổ đỏ vì đã ở ổn định từ nhiều năm, hơn nữa đất này cũng đã nằm trong quy hoạch khu dân cư của huyện. Xin luật gia cho biết nhũng quy định về thu tiền sử dụng đất như trường hợp của chúng tôi.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất như sau:

Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất nhưng đã phân phối (cấp) trái thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày 15/10/1993, khi được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định như trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở; thu bằng 100% theo giá đất ở do UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do lấn chiếm xây dựng nhà ở, nếu phù hợp với quy hoạch khu dân cư và đủ điều kiện cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật, khi cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất như sau:

Trường hợp sử dụng đất trước ngày 15/10/1993, thu tiền sử dụng đất bằng 50% theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở mới; thu bằng 100% theo giá đất ở do UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích ngoài hạn mức giao đất ở.

Trường hợp sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, thu tiền sử dụng đất bằng 100% theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở mới; đối với phần diện tích ngoài hạn mức giao đất ở thu bằng 100% tiền sử dụng đất do UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận