Thứ ba, 20/08/2019 04:00 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thứ trưởng Bộ NN- PTNT Hoàng Văn Thắng: Cần sớm phân bổ nguồn vốn đầu tư cho nước sạch

14/09/2018, 08:56 (GMT+7)

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng, Trưởng BCĐ Chương trình đã chủ trì Hội nghị BCĐ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Trưởng BCĐ Chương trình kết luận: Việc thực hiện Chương trình rất quan trọng và có ý nghĩa trong việc cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn tại 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung bộ, vốn là những tỉnh rất khó khăn.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chương trình còn chậm do trong quá trình thực hiện vẫn còn khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn, thực hiện cơ chế chính sách do dự án được hình thành khi Luật Đầu tư công đang được triển khai với nhiều quy định mới trong khi năng lực triển khai thực hiện của các địa phương còn hạn chế.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đề nghị BCĐ Chương trình đánh giá kết quả thực hiện chi tiết các mục tiêu, báo cáo Chính phủ thực hiện tái cấu trúc Chương trình theo hướng những tỉnh triển khai kém sẽ thực hiện tốt hơn. Đồng thời phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Bộ, ngành liên quan đánh giá giữa kỳ của Chương trình. Trong đó rà soát trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị từ Trung ương đến địa phương trong triển khai thực hiện. Các địa phương thực hiện kém tự đánh giá, rà soát kế hoạch, mục tiêu thực hiện và đề xuất điều chỉnh giảm mục tiêu.

UBND các tỉnh cần phân khai sớm nguồn vốn được giao trước ngày 30/4 hàng năm (bao gồm cấp phát và vay lại), vốn sự nghiệp và bố trí vốn đối ứng để các đơn vị có căn cứ thực hiện cũng như triển khai thủ tục rút, ứng vốn theo quy định.

Do chương trình thực hiện cơ chế dựa trên kết quả (theo đó quy trình rút vốn của Chương trình chỉ được chuyển kinh phí vào các tài khoản để giải ngân khi Kiểm toán Nhà nước hoàn thành việc xác nhận kết quả, kiểm toán Chương trình), vì vậy, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đề nghị các UBND tỉnh hàng năm xem xét, bố trí kinh phí tạm thời từ nguồn dự phòng của địa phương cho hoạt động đầu tư phát triển và sự nghiệp trên cơ sở hạn mức vốn được giao cho tỉnh trong Văn kiện Chương trình để triển khai trước hoạt động liên quan đến chỉ số giải ngân.

ĐỒNG THÁI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận