Thứ sáu, 14/12/2018 10:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa

27/02/2015, 06:10 (GMT+7)

Thông tư 47/2013/TT-BNNPTNT ngày 8/11/2013 hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành.

Anh Đoàn Văn Hậu ở Hưng Hà, Thái Bình hỏi:

Gia đình tôi có diện tích đất trồng lúa nước, nay tôi muốn chuyển đổi sang trồng cây hàng năm để tạo thu nhập cao. Xin hỏi những quy định về thủ tục này như thế nào.

Trả lời:

Theo Thông tư 47/2013/TT-BNNPTNT ngày 8/11/2013 hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành thì thủ tục đăng ký, báo cáo chuyển đổi được quy định như sau:

Đối với đất chuyên trồng lúa nước:

Người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân gửi trực tiếp hoặc thông qua trưởng thôn hoặc người có trách nhiệm tương đương đăng ký chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa (sau đây gọi tắt là đăng ký chuyển đổi) cho UBND cấp xã nơi có đất, theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư.

Người sử dụng đất là tổ chức gửi trực tiếp đăng ký chuyển đổi cho UBND cấp xã nơi có đất, theo mẫu (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 47).

Khi tiếp nhận đăng ký chuyển đổi, UBND cấp xã xem xét, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện đúng theo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của xã. Trong thời hạn năm 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đăng ký chuyển đổi, UBND cấp xã ghi tiếp nhận đăng ký chuyển đổi, đóng dấu vào bản đăng ký gửi lại người sử dụng đất, vào sổ theo dõi việc sử dụng đất trồng lúa; trường hợp không tiếp nhận, UBND cấp xã phải trả lời cho người sử dụng đất, nêu rõ lý do, theo mẫu (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 47).

Đối với đất lúa khác:

Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển đổi đất lúa khác sang trồng cây hàng năm khác phải báo cáo UBND cấp xã trực tiếp hoặc thông qua trưởng thôn hoặc người có trách nhiệm tương đương, theo mẫu tại Phụ lục 3 (ban hành kèm theo Thông tư 47).

Đối với tổ chức khi chuyển đổi đất lúa khác sang trồng cây hàng năm khác phải đăng ký với UBND cấp xã theo quy định.

UBND cấp xã có trách nhiệm: Tổ chức xây dựng và phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của địa phương; thông báo công khai; tuyên truyền, hướng dẫn để người sử dụng đất thực hiện; kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn; Lập sổ theo dõi việc sử dụng đất trồng lúa ở địa phương; tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện.

Trên đây là những quy định chung, anh cần liên hệ với UBND xã để làm các thủ tục theo quy định.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận