Thứ tư, 19/09/2018 11:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thủ tục chuyển đổi từ lúa sang trồng cây hàng năm

05/12/2014, 07:50 (GMT+7)

Đây là những giải đáp cơ bản nhất về thủ tục đăng ký, báo cáo chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.

Thủ tục chuyển đổi từ lúa sang trồng cây hàng năm

Hỏi: Thủ tục đăng ký, báo cáo chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 5 Thông tư số 47/2013/TT-BNNPTNT ngày 8/11/2013 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, thủ tục đăng ký, báo cáo chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa được quy định như sau:

1. Đối với đất chuyên trồng lúa nước:

a) Người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân gửi trực tiếp hoặc thông qua trưởng thôn hoặc người có trách nhiệm tương đương đăng ký chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa (sau đây gọi tắt là đăng ký chuyển đổi) cho UBND cấp xã nơi có đất.

b) Người sử dụng đất là tổ chức gửi trực tiếp đăng ký chuyển đổi cho UBND cấp xã nơi có đất.

c) Khi tiếp nhận đăng ký chuyển đổi, UBND cấp xã xem xét, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện đúng theo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của xã. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đăng ký chuyển đổi, UBND cấp xã ghi "tiếp nhận đăng ký chuyển đổi”, đóng dấu vào bản đăng ký gửi lại người sử dụng đất, vào sổ theo dõi việc sử dụng đất trồng lúa; trường hợp không tiếp nhận, UBND cấp xã phải trả lời cho người sử dụng đất, nêu rõ lý do.

2. Đối với đất lúa khác

a) Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển đổi đất lúa khác sang trồng cây hàng năm phải báo cáo UBND cấp xã trực tiếp hoặc thông qua trưởng thôn hoặc người có trách nhiệm tương đương.

b) Đối với tổ chức khi chuyển đổi đất lúa khác sang trồng cây hàng năm khác phải đăng ký với UBND cấp xã theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

VPC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận