Thứ tư, 19/09/2018 04:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thủ tục chuyển vụ việc dân sự cho Tòa án khác giải quyết

07/10/2014, 08:10 (GMT+7)

Tại Điều 35, Điều 37 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về chuyển vụ việc dân sự cho Toà án khác giải quyết tranh chấp về thẩm quyền quy định như sau:

Bạn đọc gửi từ hòm thư: minhlam@gmail.com hỏi:

Gia đình tôi đang có vụ việc dân sự đã được Tòa án cấp huyện B thụ lý. Tuy nhiên trong quá trình giải quyết, Tòa án cho rằng không thuộc thẩm quyền của Tòa án này vì lý do tôi cư trú ở nơi khác.

Xin luật gia tư vấn cho tôi biết những quy định của luật về trường hợp chuyển vụ việc của tôi như đã nêu trên.

Trả lời:

Tại Điều 35, Điều 37 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về chuyển vụ việc dân sự cho Toà án khác giải quyết tranh chấp về thẩm quyền quy định như sau:

Vụ việc dân sự đã được thụ lý mà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án đã thụ lý thì Toà án đó ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc dân sự cho Toà án có thẩm quyền và xoá sổ thụ lý. Quyết định này phải được gửi ngay cho đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan có quyền khiếu nại quyết định này trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chánh án Toà án đã ra quyết định chuyển vụ việc dân sự phải giải quyết khiếu nại.

Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Toà án nhân dân cấp huyện trong cùng một tỉnh do Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh giải quyết.

Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Toà án nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau hoặc giữa các Toà án nhân dân cấp tỉnh do Chánh án Toà án nhân dân tối cao giải quyết.

Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Toà án theo lãnh thổ được xác định như sau:

Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động…

Các đương sự có quyền tự thoả thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Toà án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định.

Toà án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về bất động sản.

Từ quy định nêu trên của Bộ luật Tố tụng dân sự, thì Tòa án huỵện B đã xác định vụ việc của gia đình bạn không thuộc thẩm quyền (theo lãnh thổ) nên phải chuyển Tòa án khác giải quyết theo thẩm quyền là đúng và thủ tục chuyển như đã viên dẫn.

Bạn nghiên cứu cùng thực hiện để bảo vệ quyền lợi của mình.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận