Chủ nhật, 18/08/2019 10:04 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thủ tục công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam

04/01/2018, 06:35 (GMT+7)

Nghị định 108/2017 ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ binh78@gmail.com xin hỏi chuyên mục Luật sư của bạn Báo NNVN:

Công ty chúng tôi thử nghiệm sản xuất phân bón hữu cơ đã trải qua các công đoạn theo quy định, nay chờ cơ quan có thẩm quyền hoàn tất các thủ tục công nhận để sản phẩm được lưu hành. Xin luật sư cho biết những quy định về thủ tục trên.

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Tại Nghị định 108/2017 ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam như sau:

1. Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ theo một trong các hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua cổng thông tin điện tử.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ.

2. Hồ sơ

a) Đơn đề nghị công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản thông tin chung về phân bón do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: loại phân bón, chỉ tiêu chất lượng chính, hàm lượng yếu tố hạn chế trong phân bón, công dụng, hướng dẫn sử dụng, thông tin chung về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu phân bón;

c) Bản chính báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này (trừ các loại phân bón quy định tại khoản 2 Điều 13 và phân bón có tên trong Danh mục quy định tại khoản 11 Điều 47 Nghị định này) hoặc kết quả của các công trình, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và có quyết định công nhận là tiến bộ kỹ thuật (đối với phân bón quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Nghị định này);

d) Mẫu nhãn phân bón theo đúng quy định tại Điều 33, Điều 34 Nghị định này.

3. Thẩm định hồ sơ, công nhận phân bón lưu hành

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Bảo vệ thực vật tổ chức thẩm định để đánh giá hồ sơ công nhận.

Nếu hồ sơ đáp ứng các quy định về phân bón thì Cục Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (sau đây gọi là Quyết định công nhận) theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không ban hành Quyết định công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Thời hạn của Quyết định công nhận là 05 năm. Trước khi hết thời gian lưu hành 03 tháng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu phải thực hiện công nhận lại theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Từ quy định nêu trên bạn nghiên cứu để thực hiện các thủ tục theo quy định.

LS MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận