Thứ bảy, 25/05/2019 10:36 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thủ tục đăng ký tạm trú

02/07/2015, 13:10 (GMT+7)

Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu báo.

Anh Huỳnh Văn Công ở Cần Thơ có thư hỏi:

Gia đình tôi lên thành phố làm thuê, nay đã 5 năm, mọi thủ tục do ông chủ đăng ký tạm trú. Dự định của vợ chồng tôi là thuê địa điểm ở phường khác để mở cửa hàng ăn. Gia đình tôi muốn luật gia cho biết về thủ tục đăng ký tạm trú, để tôi làm thủ tục được thuận lợi. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo Luật Cư trú và Thông tư số 35/2014 ngày 9/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31 ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú thì thủ tục đăng ký tạm trú được quy định như sau:

Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu (đối với các trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu).

Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp). Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú.

Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu báo.

Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại công an xã, phường, thị trấn, khi thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.

Từ quy định của pháp luật như đã nêu trên, anh cần đến công an nơi anh cư trú để liên hệ đăng ký tạm trú cho các thành viên trong gia đình.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận