Thứ bảy, 23/06/2018 08:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thủ tục đăng ký tàu cá

25/12/2014, 08:12 (GMT+7)

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký tàu cá có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

Thủ tục đăng ký tàu cá

Hỏi: Trình tự, thủ tục đăng ký tàu cá được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 5, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ - CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ như sau:

1. Hồ sơ đăng ký tàu cá gồm:

a) Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu: 

-  Đối với tàu cá đóng mới:

+ Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (bản chính).

+ Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở Thuỷ sản (nay là Sở NN&PTNT) hoặc Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 

- Đối với tàu cá cải hoán:

+ Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính).

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản gốc).

+ Văn bản chấp thuận cải hoán tàu cá của Sở Thuỷ sản (nay là Sở NN&PTNNT) hoặc Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu:

+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành của Nhà nước (bản chính). 

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu (bản chính).

- Đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu:

+ Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính).

+ Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam (bản chính).

+ Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ của tàu do cơ quan đăng ký cũ cấp (bản chính) và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch.

c) Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính). 

d) Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). 

 2. Về trình tự:

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký tàu cá có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, vào sổ đăng ký tàu cá và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký tàu cá phải hướng dẫn chủ tàu bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ.

VPC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận