Thứ năm, 24/10/2019 12:39 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thủ tục hỗ trợ đóng tàu cá mới

07/03/2018, 06:35 (GMT+7)

Trình tự, thủ tục hỗ trợ đóng tàu cá được quy định tại Nghị định số 17/2018 ngày 2/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014 ngày 7/7/2014 của Chính phủ...

Ông Hoàng Văn Văn Được ở Nghệ An xin hỏi chuyên mục về các thủ tục để ngư dân đóng tàu mới ra khơi bám biển được bổ sung như thế nào? Mong chuyên mục hướng dẫn để ngư dân biết, thực hiện. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Tại Nghị định số 17/2018 ngày 2/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014 ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ đóng tàu cá như sau:

a) Chủ tàu gửi hồ sơ (01 bộ) đề nghị hỗ trợ đến Sở NN- PTNT nơi đăng ký tàu cá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu của chủ tàu có xác nhận của UBND xã/phường nơi chủ tàu có hộ khẩu thường trú;

Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân của chủ tàu;

Bản sao các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu khai thác hải sản; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ;

Hợp đồng đóng mới tàu cá để xác định chủ tàu đặt hàng đóng mới tàu cá;

Bảng quyết toán của cơ sở đóng tàu về tổng mức đầu tư đóng mới tàu cá (bao gồm cả máy móc, trang thiết bị hàng hải; thiết bị phục vụ khai thác; trang thiết bị bảo quản hải sản; bảo quản hàng hóa; bốc xếp hàng hóa) kèm theo các hóa đơn, chứng từ thanh toán tiền đóng mới tàu cá, tiền mua mới máy móc, trang thiết bị.

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ của chủ tàu, Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt số tiền hỗ trợ cho chủ tàu;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình đề nghị của Sở NN-PTNT, UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt số tiền hỗ trợ cho chủ tàu và gửi kết quả đến Kho bạc Nhà nước cấp huyện nơi chủ tàu được hỗ trợ, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của UBND cấp tỉnh, Sở Tài chính lập lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước;

đ) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được lệnh chi tiền của Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thông báo công khai lịch cấp tiền cho chủ tàu; chủ tàu phải xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân để đối chiếu khi nhận tiền.

Trên đây là các thủ tục cần phải làm. Ông nghiên cứu và liên hệ với Sở NN-PTNT để được hướng dẫn cụ thể.

LS MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận